• Trang chủ
  • Bitcoin - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bitcoin
0_KYLUC-VN_1000-NHA-SANG-LAP-CONG-NGHE-TAI-CHINH-THE(2).jpg

1000 nhà sáng lập công nghệ tài chính thế giới - Số 17 Aaron Siwoku, nhà sáng lập & CEO của Toast (Singapore)

29-11-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) TOAST, một công ty mới thành lập tại Singapore, cho phép mọi người thực hiện chuyển tiền qua biên giới trực tiếp từ điện thoại thông minh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 2 trang (15 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ