• Trang chủ
  • Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh searefico - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh searefico
0_CONG-TY-CO-PHAN-KY-NGHE-LANH-SEAREFICO-nhan-vien.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 43 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (SEAREFICO) (18/11/1977 – 18/11/2020)

17-11-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Ngày 18/11/1977, tiền thân của công ty là Xưởng cơ khí Phú Lâm được thành lập. 01/04/1993, Công ty Kỹ nghệ Lạnh (SEAREFICO) được thành lập theo Quyết định số 95/TS/QĐTC. Từ tháng 11/1996 Bộ Thủy sản ra quyết định sáp nhập Xí nghiệp Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng (SEAREE) thuộc Công ty Thủy sản Miền trung (Seaprodex Danang) vào Công ty Kỹ nghệ Lạnh trực thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ