• Trang chủ
  • Các giá trị nổi trội nhất của tất cả các mặt trong đời sống xã hội - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Các giá trị nổi trội nhất của tất cả các mặt trong đời sống xã hội
0_VietNam-Values-2019-Viet-Nam-nhung-dieu-tuyet.jpg

(VietNam Values 2019) - Việt Nam những điều tuyệt vời trong tháng 1

03-01-2019

Hành trình Việt Nam – Những điều đặc biệt là nơi quảng bá tất cả các giá trị nổi trội nhất của tất cả các mặt trong đời sống xã hội, thiên nhiên và con người Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ