• Trang chủ
  • Cây đa đền thượng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cây đa đền thượng
0_0_cay-da-12-1557569411325.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.229] Cây đa di sản có toàn bộ thân cây lớn nhất Việt Nam tại Lào Cai

07-10-2019

(Kỷ lục - VietKings) Cây đa ở đền Thượng, thành phố Lào Cai có tuổi đời trên 300 năm, chu vi 44m, cao hơn 36m được công nhận là “Cây di sản Việt Nam”. Đây là cây di sản có chu vi toàn bộ thân cây lớn nhất Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ