• Trang chủ
  • Cây cầu cao nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cây cầu cao nhất thế giới
0_1911k.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Á (P.23) - Đề Xuất Kỷ Lục - Cầu Bắc Hàn Giang Duge Beipanjiang (Trung Quốc): Cầu cao nhất thế giới

19-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Cầu Bắc Hàn Giang Duge Beipanjiang ở Trung Quốc là cây cầu cao nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ