• Trang chủ
  • Cây cầu cao nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cây cầu cao nhất thế giới
0_cau-cao-nhat.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Những cây cầu cao nhất thế giới

21-11-2020

Nhiều cây cầu cao băng qua các đại dương, hẻm núi hay eo biển có chi phí xây dựng hàng triệu đến hàng tỷ USD.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ