• Trang chủ
  • Cô lập - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cô lập
0_co-don.jpg

Chính phủ Nhật lần đầu bổ nhiệm bộ trưởng chuyên trách chống cô đơn

06-03-2021

(kyluc.vn – Worldmark.world) Thủ tướng Nhật vừa chỉ định Bộ trưởng Phục hồi khu vực giám sát các nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết tình trạng cô đơn, tách biệt của người dân đang ngày càng nghiêm trọng giữa đại dịch Covid-19.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ