• Trang chủ
  • Công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới
0_2811j.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (P.31) - Đề Xuất Kỷ Lục - Doanh nhân Sergey Brin (Mỹ): Ý tưởng mong muốn lưu trữ kho tàng kiến thức thế giới, sáng lập ra công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới Google

28-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Doanh nhân Sergey Brin, Mỹ với ý tưởng mong muốn lưu trữ kho tàng kiến thức thế giới, sáng lập ra công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới Google

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ