• Trang chủ
  • Công dân thụy sĩ lập kỷ lục đạp xe qua 16 nước trong 6 ngày - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công dân thụy sĩ lập kỷ lục đạp xe qua 16 nước trong 6 ngày
0_ky_luc_gia__dap_xe_dap.jpg

Một công dân Thụy Sĩ lập kỷ lục đạp xe qua 16 nước trong 6 ngày

16-09-2019

Với việc đạp xe qua 16 nước châu Âu trong 6 ngày, ông Stéphane Cand, một công dân Thụy Sĩ đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Marek Dzienisiuk, người Ban Lan, khi đi xe đạp qua 14 nước trong 7 ngày.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ