• Trang chủ
  • Công nghệ sinh học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công nghệ sinh học
0_Genentech-12-04.jpg

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P805 - Genentech (California) : Công ty công nghệ sinh học đầu tiên ra mắt công chúng tại Hoa Kỳ

12-04-2021

(Kyluc.vn – uskings.us) Genentech trở thành công ty công nghệ sinh học đầu tiên ra mắt công chúng, huy động được 35 triệu đô la khi IPO (tương đương khoảng 100 triệu euro ngày nay) vào năm 1980.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ