• Trang chủ
  • Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí idico - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí idico
0_IDICO_tham_du_HN_Xuc_tien_dau_tu_BRVT.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 41 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (16/10/1979 – 16/10/2020)

15-10-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (viết tắt là IDICO-CONAC) trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO). Tiền thân là Công ty Xây dựng số 12 được thành lập ngày 16/10/1979 theo Quyết định số 1478/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ