• Trang chủ
  • Công ty lớn nhất mỹ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty lớn nhất mỹ
0_1610z3.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 công ty sáng tạo toàn cầu – P.84 - Waste Connections (Mỹ)

16-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Hoạt động kinh doanh chính của Waste Connections là cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý chất thải rắn. Điều này thường được thực hiện thông qua các hợp đồng với các thành phố để thu gom rác thải tại thành phố đó, với tỷ lệ đã thỏa thuận.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ