• Trang chủ
  • Công ty lớn nhất new zealand - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty lớn nhất new zealand
0_76z2.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.148] - Fonterra (New Zealand): Công ty xuất khẩu sản phẩm sữa lớn nhất thế giới

08-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Fonterra, New Zealand là công ty xuất khẩu sản phẩm sữa lớn nhất thế giới, xuất khẩu sang hơn 140 quốc gia và có 1 tỷ người tiêu thụ mỗi ngày.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ