• Trang chủ
  • Công ty lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty lớn nhất thế giới
0_256y.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.161] - Infosys (Ấn Độ): Trường đại học tích hợp công ty lớn nhất thế giới

25-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Infosys, Ấn Độ là trường đại học tích hợp công ty lớn nhất thế giới, với trung tâm giáo dục toàn cầu Infosys có diện tích khuôn viên gần 1.5 km2 cùng 400 giáo sư và hơn 200 lớp học.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ