• Trang chủ
  • Công ty lớn nhất trung quốc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty lớn nhất trung quốc
0_289n.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 9 năm ngày thành lập của tập đoàn năng lượng Trung Quốc – China Energy Engineering Corporation (29/9/2011 - 29/9/2020)

28-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) China Energy Engineering Corp Ltd. tham gia vào việc lập kế hoạch và tư vấn dự án xây dựng, khảo sát và thiết kế, xây dựng và ký hợp đồng, sản xuất thiết bị và hoạt động đầu tư.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ