• Trang chủ
  • Công ty ra mắt dao cạo hai lưỡi đầu tiên trên thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty ra mắt dao cạo hai lưỡi đầu tiên trên thế giới
0_37m.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.175] - Gillette (Mỹ): Công ty ra mắt dao cạo hai lưỡi đầu tiên trên thế giới

03-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Gillette, Mỹ là công ty ra mắt dao cạo hai lưỡi đầu tiên trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ