• Trang chủ
  • Công ty sản xuất cá hồi đại tây dương lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty sản xuất cá hồi đại tây dương lớn nhất thế giới
0_910r.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.241] - Mowi ASA (Na Uy): Công ty sản xuất cá hồi Đại Tây Dương lớn nhất thế giới

09-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Mowi ASA, Na Uy là công ty sản xuất cá hồi Đại Tây Dương lớn nhất thế giới. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là nuôi cá, chủ yếu là cá hồi, các hoạt động này tập trung vào Na Uy, Scotland, Canada, quần đảo Faroe, Ireland và Chile.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ