• Trang chủ
  • Công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vinfast - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vinfast
0_vinfast-1-kyluc-vn.jpg

Nhà máy VinFast sản xuất 38 chiếc xe hơi trong một giờ

15-06-2019

Sau gần hai năm xây dựng, nhà máy sản xuất xe hơi của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (thuộc VinGroup) đã được khánh thành ngày 14-6-2019.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ