• Trang chủ
  • Công ty tnhh sợi đà lạt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công ty tnhh sợi đà lạt
45369_nhamay_lenlongcuu_dalat.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.278] Nhà máy kéo sợi len lông cừu đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng

20-11-2019

(Kỷ lục - VietKings) Nhà máy kéo sợi len lông cừu được Công ty TNHH Sợi Đà Lạt khởi công xây dựng từ tháng 6/2018 tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Hiện tại, nhà máy đã đi vào hoạt động. Đây là nhà máy kéo sợi len lông cứu đầu tiên ở Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ