• Trang chủ
  • Công viên quốc gia northeast greenland - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công viên quốc gia northeast greenland
0_Spitsbergen-Hurtigruten-Reis-Walrussen.jpg

Điểm tin kỷ lục: Công viên quốc gia lớn nhất thế giới - Diện tích gấp 3 lần Việt Nam

10-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Công viên quốc gia Northeast Greenland (Đan Mạch) có diện tích 972.000 km2 (gấp gần 3 lần diện tích Việt Nam).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ