• Trang chủ
  • Công viên văn lang - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Công viên văn lang
0_0_cau-di-bo-banner.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.252] Cầu đi bộ vượt hồ có tháp 7 tầng đầu tiên của Việt Nam tại Phú Thọ

29-10-2019

(Kỷ lục - VietKings) Công trình Cầu đi bộ vượt hồ Đầm Cả vừa được khánh thành ngày 17/10 với tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng. Điểm nhấn của cây cầu đi bộ độc nhất ở Phú Thọ, là tháp 7 tầng, được xây dựng ở trụ giữa hồ, có mặt bằng hình tròn thu hẹp đường kính từ tầng 1 đến tầng 7.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ