• Trang chủ
  • Cúm đại dịch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cúm đại dịch
0_vaccine1.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.332] Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1 (Hà Nội): Đơn vị đầu tiên Việt Nam tổng hợp gen sản xuất vắc xin cúm A/H5N1

14-01-2020

(Kỷ lục - VietKings) Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học Việt Nam ứng dụng công nghệ tổng hợp gen để tạo ra thành phẩm vắc-xin phòng ngừa virus cúm A/H5N1.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ