• Trang chủ
  • Căn phòng im lặng nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Căn phòng im lặng nhất thế giới
0_hon-1-gio-o-can-phong-khung-khiep-nay-ban-co-the-p.jpg

Điểm tin kỷ lục: Khám phá bên trong căn phòng im lặng nhất thế giới

13-01-2020

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Một số người tin rằng họ có thể bị phát điên khi ở trong căn phòng này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ