• Trang chủ
  • Cơ sở giáo dục lâu đời nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cơ sở giáo dục lâu đời nhất thế giới
0_911l.png

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Phi (P.15) - Đề Xuất Kỷ Lục - Trường đại học Al-Qarawiyyi (Morocco): Cơ sở giáo dục bậc cao lâu đời nhất thế giới còn hoạt động

09-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Trường đại học Al-Qarawiyyi ở Ma-Rốc là cơ sở giáo dục bậc cao lâu đời nhất thế giới còn hoạt động.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ