• Trang chủ
  • Cần thơ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cần thơ
0_Cong-Ty-Co-Phan-In-Tong-Hop-Can-Tho-thietbi.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 44 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ (31/01/1977 – 31/01/2021)

31-01-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ hình thành từ sự sáp nhập của ba Nhà in có truyền thống từ trong kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4/1975, Nhà in Giải phóng Khu Tây Nam bộ giải thể, một bộ phận của ba Nhà in của tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ và Nhà in Giải phóng miền Tây Nam bộ được thành lập với tên gọi Quốc doanh ấn phẩm Hậu Giang (Xí nghiệp In Hậu Giang) theo Quyết định số 02/QĐ.UBT.77 ngày 31/01/1977 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Đến ngày 28/4/1988, đổi tên thành Xí nghiệp Giấy và In Hậu Giang.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 5 trang (44 bài)12345>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ