• Trang chủ
  • Cầu đá - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cầu đá
0_212o.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Á (P.34) - Đề Xuất Kỷ Lục - Cầu kính Trương Gia Giới (Trung Quốc): Cây cầu đáy kính dài nhất và cao nhất thế giới

02-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Cầu kính Trương Gia Giới ở Trung Quốc là cây cầu đáy kính dài nhất và cao nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ