• Trang chủ
  • Cầu đá - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cầu đá
0_53a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.91] - Cầu Solkan (Slovenia): Cầu đường sắt vòm đá dài nhất thế giới

05-03-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Cầu Solkan, Slovenia là cầu đường sắt vòm đá dài nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ