• Trang chủ
  • Cầu moses - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cầu moses
0_moses.jpg

Moses Bridge: Độc đáo cây cầu vô hình ở Hà Lan

24-09-2021

(Kyluc.vn - Worldmark.world) Mọi người đều nghĩ rằng những chiếc cầu phải bắc qua sông, suối... Nhưng điều này không đúng với Loopgraafbrug, xây tại pháo đài Fort de Roovere, Hà Lan vào năm 2011. Cây cầu còn được gọi là Moses để liên tưởng tới phép lạ rẽ nước biển Đỏ của nhà tiên tri Moses dẫn dân Do Thái thoát nạn được đề cập trong kinh Cựu Ước.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ