• Trang chủ
  • Cầu sắt đầu tiên được xây dựng ở việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cầu sắt đầu tiên được xây dựng ở việt nam
0_cau-long-bien5.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.185] Cầu Long Biên (Hà Nội): Cầu sắt đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam

10-09-2019

(Kỷ lục - VietKings) Cầu Long Biên ở Hà Nội được người Pháp thiết kế và khởi công xây dựng năm 1898, hoàn thành năm 1902. Ban đầu, cầu Long Biên có tên cầu Doumer - mang tên của Toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ là Paul Doumer. Đây chính là cây cầu sắt đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ