• Trang chủ
  • Cố đô - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cố đô
0_kyluc-vn_quan-che-dan-den-lau-nam-nhat-co-do-Hue_a.jpeg

Quán 'chè dân đen' lâu năm nhất ở Huế

16-03-2018

Quán của bà Linh Lan có từ năm 1985, được coi là một trong những địa chỉ bán chè hẻm lâu năm nhất ở cố đô.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 2 trang (18 bài)Đầu<12
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ