• Trang chủ
  • Cổng vòm trời cao nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cổng vòm trời cao nhất thế giới
0_35a.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Gateway Arch (Mỹ): Độc đáo cổng vòm trời cao nhất thế giới

03-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Gateway Arch, Mỹ là công trình cổng vòm trời cao nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ