• Trang chủ
  • Cộng đồng kỷ lục gia - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cộng đồng kỷ lục gia
48310_banner-mobi2.png

VIETKINGS triển khai Hành trình tìm kiếm và công bố 'Top Món ngon Mẹ nấu' trong cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam

14-05-2020

(Kỷ lục - VietKings) Dự kiến vào dịp Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 43, Top Món ngon Mẹ nấu do những người Mẹ - người Vợ của các thành viên trong cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam (Thành viên Hội đồng Xác lập, Hội đồng Biên tập, Cộng đồng Kỷ lục gia và Đơn vị sở hữu Kỷ lục) sẽ được công bố vào đúng Ngày của Mẹ - 09/5/2021.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ