• Trang chủ
  • Ca cấy ghép hai tay và vai - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ca cấy ghép hai tay và vai
0_anh-1-1611532263572.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Thực hiện ca cấy ghép hai tay và vai đầu tiên trên thế giới

25-01-2021

Tại Pháp, các bác sĩ đã thực hiện ca ghép hai tay và vai đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ