• Trang chủ
  • Cafe kiến - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cafe kiến
0_4a-15649191101321365269265.jpg

Điểm tin kỷ lục: Cafe kiến cực độc chỉ duy nhát một người sở hữu - Có tiền chưa hẳn mua được

10-09-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Trên cả thế giới mới có đúng một người sở hữu cafe kiến là ông João Neto, một nông dân ở Brazil, đất nước được ví như vương quốc cafe toàn cầu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ