• Trang chủ
  • Carnival corporation - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Carnival corporation
0_2210s.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.255] - Carnival Corporation & plc (Mỹ): Công ty du lịch nghỉ dưỡng tàu thuyền lớn nhất thế giới

22-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Carnival Corporation & plc, Mỹ là công ty du lịch nghỉ dưỡng tàu thuyền lớn nhất thế giới. Tập đoàn Carnival bao gồm 9 thương hiệu du lịch và 1 thương hiệu trải nghiệm hành trình, điều hành một đội tàu tổng hợp gồm 104 con tàu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ