• Trang chủ
  • Catl - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Catl
0_CATL.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.615] CATL (Trung Quốc): Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới

14-10-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Theo SNE Research, vào năm 2020, sản lượng tiêu thụ pin EV của CATL đứng số 1 thế giới trong 4 năm liên tiếp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ