• Trang chủ
  • Cator woolford gardens - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cator woolford gardens
0_Cator-Woolford-Gardens-3-22-3.jpg

Những khu vườn thực vật ấn tượng trên thế giới (P.86) - Cator Woolford Gardens (Hoa Kỳ) : Khu vườn cổ điển diễm lệ của Atlanta

22-03-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Nép mình trong 39 hecta rừng gỗ cứng trưởng thành, Cator Woolford Gardens tọa lạc trên một trong số ít các bất động sản lịch sử còn nguyên vẹn còn sót lại trong vùng đô thị Atlanta, chỉ cách trung tâm thành phố một vài dặm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ