• Trang chủ
  • Chùa cầu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chùa cầu
0_cau-duyen.png

Điểm danh những ngôi đền, chùa cầu duyên nổi danh nhất Việt Nam dành cho dân FA

14-02-2020

Dưới đây là những đền chùa cầu duyên nổi tiếng linh thiêng nhất của Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ