• Trang chủ
  • Chạy tiếp sức - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chạy tiếp sức
0_IMG_7371.JPG

NHẬT KÝ KỶ LỤC - Ngày 23/8/2018: FPT Telecom Khánh Hòa, Đắk Lắk hợp sức hoàn thành chặng đường hơn 90 km

24-08-2018

VIETKINGS - Kết thúc chặng 19, đội quân áo cam của FPT đã hoàn thành chặng đường hơn 1500 km với 1671 thành viên tham gia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ