• Trang chủ
  • Chạy việt dã - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chạy việt dã
0_IMG_5402.JPG

NHẬT KÝ KỶ LỤC – Ngày 15/08/2018: ‘Hành trình kết nối' vượt mốc 1000 người chạy việt dã xuyên Việt

16-08-2018

VIETKINGS – Theo ghi nhận của bộ phận Giám sát xác lập Kỷ lục Việt Nam, đến hết ngày 15/8/2018, “Hành trình kết nối” của FPT đã có 1045 người tham gia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ