• Trang chủ
  • Chế tạo và sản xuất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chế tạo và sản xuất
0_ve-tinh-microdragon-cua-viet-nam-da-gui-tin-hieu-v.png

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.62) MicroDragon – Vệ tinh đầu tiên do người Việt Nam thiết kế, chế tạo và sản xuất

08-10-2020

(Kỷ lục - VietKings) MicroDragon là vệ tinh đầu tiên chính thức do đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư Việt Nam chế tạo, tích hợp được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Epsilon vào ngày 18-1-2019.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ