• Trang chủ
  • Chợ cá sydney - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chợ cá sydney
0_AW-sid.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 khu chợ nổi tiếng thế giới – P78 - Chợ cá Sydney (Úc): Chợ hải sản lớn nhất Châu Úc

09-08-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Chợ cá Sydney là một chợ cá ở Sydney, New South Wales, Úc. Đây là chợ cá lớn thứ ba thế giới và là chợ cá lớn nhất ở Châu Úc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ