• Trang chủ
  • Chợ hoa côn minh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chợ hoa côn minh
0_cho_hoa_gia_minh_con_minh_truong_quoc.jpg

Điểm tin kỷ lục: Chợ hoa lớn nhất châu Á tại Trung Quốc

09-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Chợ hoa Côn Minh với hàng nghìn gian hàng và sàn giao dịch điện tử phục vụ người dân và du khách. Nơi đây được xem là chợ hoa lớn nhất châu Á.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ