• Trang chủ
  • Chủ quyền - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chủ quyền
0_412z12.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Âu (P.36) - Đề Xuất Kỷ Lục - Bratislava (Slovakia): Thủ đô duy nhất trên thế giới giáp hai quốc gia có chủ quyền

04-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Thủ đô Bratislava của Slovakia là thủ đô duy nhất trên thế giới giáp hai quốc gia có chủ quyền.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ