• Trang chủ
  • Chaotianmen bridge - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chaotianmen bridge
0_1811j.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.270] - Chaotianmen Bridge (Trung Quốc): Cầu vòm thép có nhịp cầu chính dài nhất thế giới

19-11-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Cầu vòm giàn thép liên tục với các dầm giằng có chiều cao 142 m (466 ft) tính từ gối đỡ giữa đến đỉnh vòm, có nhịp chính 552 m (1.811 ft) và tổng chiều dài 1.741 m (5.712 ft).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ