• Trang chủ
  • Chay tiếp sức - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chay tiếp sức
0_IMG_8804.JPG

NHẬT KÝ KỶ LỤC - Ngày 29/8/2018: 'Hành trình kết nối' vượt hơn 2000km gõ cửa nhà FPT vùng 5

30-08-2018

VIETKINGS - Hoàn thành chặng 25 của "Hành trình kết nối", kỷ niệm 30 năm tiên phong của Tập đoàn FPT, ngọn cờ tiếp sức FPT đã được chuyển đến những người anh em của FPT Telecom Tp. HCM.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ