• Trang chủ
  • Chiến thắng điện biên phủ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chiến thắng điện biên phủ
0_dien-bien-phui.jpg

Chiến thắng Điện Biên Phủ - 56 ngày đêm chấn động địa cầu

07-05-2020

Chiều 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho Quân đội Nhân dân Việt Nam hiên ngang tung bay trên nóc hầm De Castries.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ