• Trang chủ
  • Chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới
0_chim_canh_cut_nho_nhat_the_gioi_2.jpg

Điểm tin kỷ lục: Khám phá gây choáng loài chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới

13-12-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Chim cánh cụt Rockhopper là một trong những loài chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới và không thể phân biệt giới tính của loài này nếu chỉ dựa vào ngoại hình.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ