• Trang chủ
  • Chu thị thanh hà - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chu thị thanh hà
0_IMG_0777.JPG

NHẬT KÝ KỶ LỤC - Ngày 5/8/2018: Những ghi nhận đầu tiên từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trong Hành trình xuyên Việt của FPT

06-08-2018

[VIETKINGS – KYLUC.VN] Kết thúc chặng 1 trong tổng số 31 chặng sẽ phải thực hiện, đoàn chạy việt dã tiếp sức xuyên Việt của FPT Telecom đã hoàn thành tuyến đường dài 73km với 96 cá nhân tham gia trên các cung đường.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ