• Trang chủ
  • Chuyện lạ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chuyện lạ
0_3500.jpg

Điểm tin kỷ luc: Bí ẩn cuộn giấy 2000 tuổi chỉ có thể đọc bằng thứ ánh sáng 'sáng hơn Mặt Trời 10 tỷ lần'

05-02-2020

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Những cuộn giấy cổ được tìm thấy từ thế kỷ 18, nhưng hơn 200 năm sau mới có thể đọc nhờ công nghệ hiện đại.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 105 trang (1046 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ