• Trang chủ
  • Click chuột - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Click chuột
0_0507_info_phung_ha.jpg

Phùng Há - Nghệ sỹ gạo cội của sân khấu cải lương

05-07-2019

Nghệ sỹ nhân dân Phùng Há được xem là một trong những nghệ sỹ gạo cội đã đặt nền móng cho nghệ thuật cải lương nước nhà trong những thập niên 50, 60 của thế kỷ 20.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ