• Trang chủ
  • Con đường thành công - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Con đường thành công
0_uniqlo1.jpg

Con đường thành công của thương hiệu Uniqlo

08-10-2019

Khởi đầu của thương hiệu thời trang Uniqlo là cửa hàng quần áo nam tại một tỉnh Tây Nam xa xôi của Nhật Bản nay đã bành trướng tới nhiều nơi trên khắp thế giới, trở thành cái tên được biết đến rộng rãi.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ